Mintagyűjtés kifizetésének rendje

TÁJÉKOZTATÓ
A mintagyűjtéssel kapcsolatos kifizetési rendről

Valamennyi vakcinázott területen működő Vadászatra jogosult
részére.

Tisztelt vadászatra jogosult!

Bizonyára nem kerülte el a figyelmüket, hogy az FVM 164/2008. (XII. 20.) számon rendeletet adott ki a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól, melyet az FVM 42/2010. (IV. 22.) sz., majd a 32/2014 (XII. 9.) FM rendelettel módosított.

E rendelet 8. § (6) bek. a következőket tartalmazza: „Az immunizálással érintett területen a vadászati hatóság felhívására és irányításával a vadászatra jogosult jól látható, piros színű, kétnyelvű (magyar és angol), a felhívás megértését szolgáló piktogrammal ellátott figyelemfelhívó plakátokat helyez ki a lakott területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló és parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellett.”

A 9. § (2) bekezdése ugyancsak feladatot határoz meg a vadászatra jogosultak részére:
„A vakcinázás befejezését követően évente 100 km² területenként négy felnőtt rókát/sakált kell kilőni, amelyeket a vadászatra jogosultaknak kell eljuttatniuk a kilövés helye szerint illetékes járási hivatalhoz, amely a 16. § szerinti eljárással kijelölt állat-egészségügyi laboratóriumba (továbbiakban: laboratórium) köteles továbbítani a tetemeket.”

A mintavételi sűrűség: minden megkezdett 5.000 ha után egy felnőtt róka vagy sakál egyed kampányonként (tájékoztató adat! az elszámolás alapja a állategészségügyi hatóság határozata). Csak felnőtt róka/sakál fogadható el, mivel az ez év tavaszán született egyedek még biztosan nem találkozhattak a március-áprilisban kihelyezett  vakcina-csalétekkel, így a vakcinázási program hatékonyságának ellenőrzésére alkalmatlanok.

A hatályos rendelet 9. § (3) bekezdése szerint: „A megyei igazgató-főállatorvos az egyes vadászatra jogosultak által kilövendő róka/aranysakál számát a mintagyűjtési időszakot tizenöt nappal megelőzően, határozatban állapítja meg. A vadászatra jogosult ezért a tevékenységéért költségtérítésre jogosult.

1. A vadászatra jogosult feladatai a hatályos előírás szerint:

1.1. Szakmai tájékoztatókon való kötelező megjelenés (itt és ekkor kell átvenni az információs anyagokat és a mintagyűjtés eszközeit);

1.2. Rókák veszettség elleni immunizációjával kapcsolatos információs anyagok kihelyezése a vadgazdálkodási egység területére, valamint eljuttatása az érintett önkormányzatokhoz;

1.3. A tavaszi mintagyűjtési időszakban (2021. május 15- 2021. július 31.) a megyei állategészségügyi szakigazgatási  szerv által előírt számú felnőtt róka/sakál elejtése vizsgálati célra . A lőtt rókát/sakált lehetőleg friss állapotban (nem fagyasztva) csepegés-mentesen becsomagolva kell eljuttatni a területileg illetékes járási  állategészségügyi hivatalhoz;

1.4. A leadott vizsgálati felnőtt rókáról/sakálról átvételi elismervény aláíratása az állategészségügyi hatóság képviselőjével. Az átvételi elismervényről a későbbi ellenőrzés és elszámolás miatt célszerű másolatot készíteni és megőrizni.

2. A HUBERTUS Kft. feladatai:

    2.1. A vakcinázással érintett területeken a vadászatra jogosultak részére tájékoztató értekezletet tartani;

    2.2. A lakosság tájékoztatását szolgáló információs anyagokat összeállítani és azokat a vadászatra jogosultak számára egységcsomagban a szakmai értekezleten átadni;

    2.3. A mintagyűjtés eszközeit (műa. zsák, gumikesztyű, dokumentumtartó, kábelkötegelő a zsák zárásához, átvételi elismervény) a szakmai értekezleten átadni;

    2.4. A vadászatra jogosultak munkájának ellenértékét (3. pont szerint) a beérkezett eredeti számla és az eredeti átvételi elismervény(ek) alapján kifizetni, kivétel az előző kampányból származó pótlás.

3. A vadászatra jogosultak a 164/2008. (XII. 20.) a 42/2010. (IV. 22.) FVM és a 32/2014. (XII. 9.) FM rendeletekben meghatározott feladatok elvégzéséért a területileg illetékes Állategészségügyi Igazgatóság által, határozatban előírt számban, és az eredeti átvételi elismervénnyel igazolt mintaszám alapján, leadott rókánként/sakálonként 7.000 Ft (azaz hétezer Ft) + ÁFA összeget számlázhatnak le a HUBERTUS Kft. felé a mintagyűjtési időszakban. A számlához kötelező mellékletként csatolni kell a róka/sakál leadását igazoló eredeti átvételi elismervény(eke)t! Az átutalásos számlára a hatályos ÁFA Tv. 169. § alapján kérjük, hogy ne tüntessenek fel fizetési határidőt (nem kötelező tartalmi elem. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) új 292/A. §-a úgy rendelkezik, hogy „ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni”). Ha ettől nem tudnak eltekinteni akkor a fizetési határidő a számla kiállításától számított 30. nap legyen. Továbbá kérjük Önöket, hogy a teljesítés és a számla kiállítása egy napra essen. Kérjük a tisztelt jogosultakat, hogy a számlákat tartalmazó küldeményeket azelőtt adják postára, hogy a számla fizetési határideje lejárna!

4. A mintagyűjtési időszak 2021. május 15.-2021. július 31. között tart.

Számlák befogadási határideje (elszámolási határidő) 2021. augusztus 31. A jelzett határidőn túl beérkezett számlákat a HUBERTUS Kft. nem tudja sem befogadni, sem kifizetni. 2020. július 1-től a megváltozott jogszabályok értelmében kötelező a vevő adószámát is feltüntetni a számlán. A Hubertus Kft. adószáma: 10944200-2-13


5. A vadászatra jogosult tudomásul veszi, hogy:

•    sem a mintagyűjtési időszakot megelőző, sem az azt követő időszakban leadott róka/sakál nem számítható bele az előírt teljesítésbe,
•    az elszámolási határidőt elmulasztva nem tudjuk kifizetni a számláikat.
    
6. Számlázási cím: Hubertus Kft. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 28.

Gödöllő, 2021. április

Heltay András sk.
HUBERTUS Kft.

 

 

 

Ez a webhely sütiket használ a felhasználói élmény növelése érdekében. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához.
További információ ok